Patent Certificate

Nezavisna prava intelektualne svojine naše kompanije

Naziv patenta:Viseća gromobranska obujmica 

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0809994.0

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Obujmica za bakar-aluminijumsku žicu specijalnog oblika

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 08 860 184.8

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Izolaciona stezaljka

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0809978.1

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Izolator igle otporan na munje

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0835810.8

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Stezaljka za pričvršćivanje visokonaponskog kabla

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0861292.7

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Uređaj za zaštitu od groma sa visokim intervalom

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0836 412.8

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Nova vrsta patentnog sertifikata odvodnika

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0836 398.1

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Prethodno uvrnuti čekić protiv vibracija

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0836 415.1

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Ovjesna obujmica koja štedi energiju

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0809979.6

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Bakarni i aluminijumski terminali

Broj certifikata o patentu:ZL 2017 2 0809975.8

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Viseća žičana stezaljka

Broj certifikata o patentu:ZL 2018 2 1867120.1

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Bakarni i aluminijumski terminali

Broj certifikata o patentu:ZL 2018 2 1867 200.7

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Stezaljka

Broj certifikata o patentu:ZL 2018 2 1867069.4

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Odvojivi zavrtanj od aluminijumske legure

Broj certifikata o patentu:ZL 2020 2 0797624.1

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Naziv patenta:Univerzalna spojna obujmica za izolacijski prekidač sa dvostrukim izlazom

Broj certifikata o patentu:ZL 2020 2 0809254.9

Vlasnik patenta: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Certifikat o registraciji autorskih prava za kompjuterski softver naše kompanije

naziv softvera:Sistem za ispitivanje izdržljivosti vlačnih stezaljki V1.0 

naziv softvera:Sistem upravljanja povezivanjem električne opreme V1.0

naziv softvera:Aplikacijski softver za testiranje izolatora V1.0

naziv softvera:Softver za kontrolu detekcije bakra i aluminijuma V1.0

naziv softvera:Sistem upravljanja opremom ovjesnih stezaljki V1.0

naziv softvera:Inteligentni sistem za praćenje i upravljanje gromobranom V1.0